Month: november 2016

Aanbesteding Afsluitdijk van start

Rijkswaterstaat is op 24 november 2016 gestart met de procedure om een aannemer te selecteren voor de versterking van de Afsluitdijk. De relevante documenten zijn geplaatst op TenderNed. De aannemer wordt niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering, maar ook voor de financiering en het onderhoud in de komende 25 jaar. In 2018 wordt het contract gesloten.

De opdracht

In het kader van de waterveiligheid geeft Rijkswaterstaat opdracht het 32 kilometer lange dijklichaam overslagbestendig te maken, de spuisluizen te versterken en keersluizen te realiseren bij Den Oever en Kornwerderzand. Bij Den Oever komen pompen om meer waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee mogelijk te maken.

Ook wordt een aantal ambities meegenomen van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), een regionaal samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De openbare ruimte rond het Monument op de Afsluitdijk wordt verbeterd, op twee trajecten wordt een nieuw fietspad aangelegd met zicht op de Waddenzee en er wordt een doorgang in de dijk gerealiseerd voor vissen, als onderdeel van een vismigratierivier.

De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2018 en moeten in 2022 zijn afgerond.

Een uitgebreide versie van dit bericht vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Vleermuizen houden ook van de Afsluitdijk

Over de hele wereld komen er toeristen naar de Afsluitdijk maar ook vleermuizen leggen duizenden kilometers af om op de Afsluitdijk te komen. Maar hoe kan dat nou want vleermuizen houden toch helemaal niet van water en wind? The Fieldwork Company doet al enige jaren onderzoek naar de vleermuizen op de Afsluitdijk en heeft onlangs gezorgd voor accommodatie voor de vleermuizen op de dijk.

Vleermuizen trekken net als vogels vanuit de Baltische staten en Scandinavië naar Nederland. Ze migreren langs de kust en mijden liever grote wateroppervlakken. Vooral de vrouwtjes maken lange afstanden. De Afsluitdijk ligt in de een trekroute van de trekkende vleermuizen. Op de Afsluitdijk worden ze als het ware bij elkaar getunneld en zijn er soms dan wel honderden tegelijk. Vooral in het voor- en najaar is de Afsluitdijk een populaire locatie in de trekroute maar ook als rustplaats.

Wat doet de The Fieldwork Company?

The Fieldwork Company is een bedrijf dat is gestart in 2010 met dataverzameling binnen ecologische onderzoeken. Ze onderscheiden zich door veel te meten met technologische middelen als camera’s, recorders, telemetrie, drones, etc. Ook op de Afsluitdijk doet deze organisatie al jaren onderzoek en metingen naar vleermuizen. Er was al jaren een vermoeden dat er veel vleermuizen zijn maar inmiddels is dat ook door metingen bevestigd. Naast dat dit een snellere route is komen de beestjes ook af op het grote aantal muggen, dit is hun voedsel. Eén vleermuis pakt als snel enkele duizenden muggen per nacht.

Welke vleermuizen zijn er te vinden op de Afsluitdijk?

De Afsluitdijk is een populaire plek voor een groot aantal soorten vleermuizen. In Nederland komen zo’n 13 verschillende soorten vleermuizen voor, waarvan er tot nu 6 soorten op de Afsluitdijk gesignaleerd zijn. De andere soorten houden meer van een bosrijke omgeving. Een typisch soort die veel op de Afsluitdijk voorkomt is de ruige dwergvleermuis. Een ander vrij zeldzaam soort is de tweekleurige vleermuis. Verder zien we nog de rose vleermuis en de meervleermuis. Deze vier soorten zijn allemaal trekvleermuizen. Daarnaast zijn er ook nog de watervleermuis en de gewone dwergvleermuis.

Wordt er ook iets gedaan voor de vleermuizen?

In verband met het belang van de Afsluitdijk als trekroute voor vleermuizen is er besloten om vleermuiskasten op te hangen op de Afsluitdijk. Dit zijn een soort van vogelhuisjes voor de vleermuizen waarin ze overdag kunnen verblijven of de mannetjes in hun baltsperiode vrouwtjes kunnen aantrekken. Er hangt inmiddels in vrijwel elke boom op Kornwerderzand en Breezanddijk een kastje. Door de vleermuizen in de kasten jaarlijks te tellen kunnen aantallen en trends worden onderzocht.

20161117_141758

Rijkswaterstaat maakt coupure Vismigratierivier

Johannes Kramer, gedeputeerde van de Provincie Fryslân (links op de foto) overhandigde 21 november jl. een 3D print van de coupure, het ‘gat’ door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier, aan Ype Heijsman, directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat.

Vanaf begin 2012 heeft de regio volop gewerkt aan de planvorming van de Vismigratierivier Afsluitdijk. De goede samenwerking tussen De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat heeft geleid tot de ondertekening van de Realisatieovereenkomst op 6 juli jl. Daarin is definitief bepaald dat de coupure in de Afsluitdijk door Rijkswaterstaat wordt aangelegd.

Met de overhandiging van de maquette van de coupure, die de komende jaren wordt gebouwd, wil het project Vismigratierivier de samenwerking tussen beide partijen onderstrepen.

Binnenkort is een tweede 3D kleurenprint van de opening door de Afsluitdijk te zien in het informatiecentrum; De Afsluitdijk, nieuwe verhalen op Kornwerderzand.

 

 

Bloemlezing Waterinnovaties Nederland

Nederland staat wereldwijd bekend als waterland. Of het nu gaat om droge voeten, schoon water of maritieme technologie, we hebben een naam hoog te houden. Daarvoor zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen nodig.

Blue Energy en Waterlicht

De meest aansprekende innovatieprojecten zijn gebundeld in de publicatie Waterinnovaties in Nederland. Uit het gebied op en rond de Afsluitdijk zijn onder meer Blue Energy en Waterlicht opgenomen. ‘Innoveren gaat om duurzame oplossingen, juist ook voor toekomstige generaties’, sprak secretaris generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de presentatie van de publicatie. Zij reikte het eerste exemplaar op 17 november 2016 uit aan de twaalfjarige Sven Lourens tijdens de Markt en Innovatiedag van de waterschappen.

De publicatie is een gezamenlijke uitgave van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen. Half december komt ook een Engelstalige versie beschikbaar. Meer weten over Rijkswaterstaat en innovatie? Klik hier.

Publicatie Waterinnovaties

De publicatie is te openen via deze link waterinnovaties-in-nederland

Waddengebied mooiste natuurgebied

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het publiek en eindigde met een ruime meerderheid voor de nummers twee en drie: de Veluwe en Hollands Duin. Dat werd bekend door staatssecretaris Martijn van Dam en juryvoorzitter prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Duizenden Waddenliefhebbers brachten de afgelopen drie weken hun stem uit op Het Nederlandse Waddengebied.

‘Allereerst danken we al die Waddenliefhebbers. De titel onderstreept de bijzondere waarden van het Waddengebied. Het is nu officieel de mooiste natuur van Nederland,’ reageert een uitgelaten Han Lindeboom namens alle betrokken organisaties. ‘Daarmee geven we alle stemmers een opdracht mee: zorg goed voor die natuur, zodat we er van kunnen blijven genieten.’ Als winnaar van de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied ontvangt het Nederlandse Waddengebied een bedrag van 300.000 euro. ‘Daarmee gaan we werk maken van zorgvuldig natuurbeheer, het recreatieve en educatieve aanbod uitbouwen en het Waddengebied in de etalage zetten.’

Met de publieksverkiezing wil staatsecretaris Martijn van Dam het Nederlands publiek meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft én natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, molens en het Rijksmuseum.

UNESCO

Het Nederlandse Waddengebied, van de vaste landskust tot de eilanden, prijkt nu bovenaan het lijstje van natuurgebieden van Wereldklasse. ‘Het is topnatuur,’ licht Lindeboom toe. ‘En omvat veertien procent van het oppervlak van ons land. Een belangrijk deel van de wereldpopulatie van trekvogels gebruikt het wad als tankstation tijdens de trek. Voor de zes miljoen vogels die jaarlijks in dit gebied broeden of overwinteren is het een onmisbare schakel om te overleven. En meer dan vijftienduizend zeehonden vinden er rust en ruimte.’ UNESCO heeft de Waddenzee van Esbjerg tot Den Helder niet voor niets uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed. ‘We willen dat iedereen dat beseft en daar trots op is. Dan willen ze er ook voor zorgen.’

De plannen

De indieners willen zo snel mogelijk om de tafel met alle betrokken partijen om werk te maken van de plannen die ze de nominatie voor de verkiezingen indienden. De plannen bestaan onder meer uit het organiseren van goede natuurbescherming onder toenemende gebruiksdruk, het komen tot één gezamenlijk beeldmerk met een (inter)nationale promotie- en marketingcampagne en een goed educatief programma voor de scholen, bijvoorbeeld met behulp van een natuurfilm à la De Nieuwe Wildernis waar filmer Ruben Smit voorbereidingen voor treft.

Het Waddengebied heeft de toerist veel te bieden. Jaarlijks trekken twee miljoen bezoekers naar het gebied. De indieners willen het aanbod beter op elkaar afstemmen en verbeteren. Het Waddengebied weet de zorg voor natuur en genieten te combineren.

Indieners

Het Nederlandse Waddengebied is voor de verkiezing ingediend door Nationaal Park Duinen van Texel, Werelderfgoed Waddenzee, Nationaal Park Schiermonnikoog, Staatsbosbeheer, en Natuurmonumenten. Een groot aantal andere organisaties in het gebied, waaronder De Nieuwe Afsluitdijk, ondersteunt de indiening.