Month: september 2016

Mijlpaal voor Vismigratierivier

Het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier Afsluitdijk (VMR) is onherroepelijk. Een belangrijke stap in de realisatie van de VMR.

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied is blij met deze ontwikkeling: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de Vismigratierivier. Met deze uitkomst is de planologische procedure van het project afgerond. Een belangrijk proces voor de realisatie van dit unieke project is hiermee zorgvuldig en volledig doorlopen.

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2018 beginnen. De geplande oplevering van de rivier is uiterlijk eind 2022. Het project wordt afgestemd op de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.

Vismigratierivier

Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout naar zoet water zwemmen. Dit is voor trekvissen wel nodig om op te groeien en zich voort te planten. Een slechte visstand heeft een negatieve invloed op het hele ecosysteem, want vis is een belangrijke schakel in de voedselketen. De Vismigratierivier is een vier kilometer lange, slingerende rivier door de Afsluitdijk die onder invloed staat van eb en vloed. Vissen kunnen er op eigen tempo doorheen zwemmen van Waddenzee naar IJsselmeer en andersom en geleidelijk wennen aan de overgang van zout naar zoet water.

Werkzaamheden bouw Beleefcentrum van start

Maandag 26 september is de aannemer gestart met werkzaamheden bij Kornwerderzand. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op het nieuw te bouwen Beleefcentrum te Kornwerderzand. De bestaande afrit ter hoogte van Kornwerderzand wordt verlegd en er wordt een voetgangerstunnel aangebracht. 

Hinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de bestaande op- en afrit t.h.v. Kornwerderzand volledig functioneren. Om dit te bereiken wordt er gefaseerd gewerkt. De werkzaamheden beginnen met de aanleg van de tijdelijke omleidingsroute (by-pass). Om het nieuwe wegtracé op de bestaande weg aan te sluiten is de afrit maximaal één nacht, van 16.00 uur tot 06.00 uur, op een nog nader te bepalen datum afgesloten. De doorgang van het verkeer wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten alle tijden gewaarborgd.

Naar verwachting worden de werkzaamheden op 23 december afgerond. Deze zijn echter weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Volg de werkzaamheden via ons online fotoalbum

Icoon Afsluitdijk van start

Ruim 3.000 mensen kwamen dit weekend naar de Afsluitdijk voor de start van het project Icoon Afsluitdijk. In bijzijn van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en gedeputeerde van de provincie Friesland Klaas Kielstra, onthulde ontwerper en innovator Daan Roosegaarde de concepten die hij samen met zijn team ontwikkelde voor de Afsluitdijk. Daarna volgde de speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde editie van Waterlicht. Het publiek kon de concepten van Roosegaarde bekijken in de tijdelijke expositie op Breezanddijk.

Onthulling ontwerpen

De aftrap voor het project werd vrijdagavond gegeven met de onthulling van de ontwerpen van Daan Roosegaarde. Minister Schultz van Haegen, minister Bussemaker en gedeputeerde Kielstra gingen daarbij in op de achtergrond van het project. Minister Bussemaker deed dit via een videoboodschap. Daan Roosegaarde onthulde de ontwerpen die hij met zijn team het komende jaar zal uitwerken. Roosegaarde: “Het Nederlandse landschap is van oudsher al een plek van innovatie. Onze dijken symboliseren het creatief vermogen van Nederland om te leven met het water. Met een subtiele laag die duisternis en licht met elkaar verbindt, maken wij een nieuwe koppeling tussen historie en toekomst, tussen praktisch en poëtisch en tussen mens en natuur. Het is een eer om aan te werken.” Roosegaarde onthulde vrijdag als eerste zijn Spiegelstenen: originele basaltstenen uit de dijk die licht-reflecterend zijn gemaakt. Een ode aan de bouwers van de Afsluitdijk. Aansluitend werd een speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde editie van Waterlicht getoond op Breezanddijk. Het kunstwerk was vrijdag en zaterdagnacht voor publiek toegankelijk en kon rekenen op meer 3000 bezoekers. De beelden van Waterlicht zorgden ervoor dat de Afsluitdijk ‘trending topic’ was op sociale media.

Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor het hardloopevenement Afsluitdijk Open, die wegens slechte weersomstandigheden werd afgelast.

Concepten Icoon Afsluitdijk

Bent u benieuwd naar de concepten die zijn onthuld tijdens de expositie op 2 en 3 september, zoals ‘Windvogel’ en ‘Lichtlijn’? Neem dan een kijkje op de projectpagina van Icoon Afsluitdijk.

Daan Roosegaarde

Ontwerper en innovator Daan Roosegaarde (1979) staat internationaal bekend om zijn sociale ontwerpen. Met zijn team van designers en engineers te Studio Roosegaarde werkt hij aan ontwerpen die de relatie tussen mens en ruimte verbeteren. Roosegaarde heeft diverse internationale awards gewonnen in de design- en kunstwereld en is onder meer tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, Tate Modern in London en openbare ruimtes over de hele wereld. Interactie, innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als ‘techno-poëzie’.

Energieproject Blue Energy finalist ‘Nationaal Icoon’

Het bedrijf Redstack is met de technologie Blue Energy, één van de tien finalisten die strijden om de titel van Nationaal Icoon. Elke twee jaar kiest het kabinet drie kandidaten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De tien finalisten zijn in bezit van baanbrekende, innovatieve technologieën in bijvoorbeeld de energie-, voedsel- en watervoorziening, de gezondheidszorg en de mobiliteit. De finalisten presenteerden zich woensdag 7 september 2016 op het ministerie van Economische Zaken.

Blue Energy

Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Redstack is een innovatief membraan waarmee Blue Energy opgewekt kan worden. Door de concentratieverschillen in het water ontstaat een potentiaalverschil, wat wordt omgezet in stroom en aan het elektriciteitsnet geleverd. Dit wordt al toegepast op de Afsluitdijk. In Breezanddijk draait momenteel een proefinstallatie waarmee Redstack kennis opdoet over deze nieuwe manier van energieopwekking. Redstack wil deze technologie naar de markt brengen.

Vervolg

Uit de ruim zestig hoogwaardige inzendingen koos een jury onder leiding van Hans Wijers de tien finalisten. Het juryrapport wordt eind september 2016, voorgelegd aan de Ministerraad. De Ministerraad besluit welke van de tien finalisten de titel Nationaal Icoon mogen dragen. In oktober 2016 wordt de uitslag van de finale bekend.

Bekijk het artikel ‘Blauwe energie en groen staal’, in de Telegraaf.

Regio heeft financiering sluis Kornwerderzand rond

De financiering van de bruggen en de sluis bij Kornwerderzand en de geulen op het IJsselmeer is rond. Het aanbod voor dit project is verzonden naar Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Met dit aanbod is door de regio op een creatieve wijze invulling gegeven aan de motie van de Tweede Kamer. Het project kost 146 miljoen Euro. Hierbij vraagt de regio een beperkte bijdrage van het Rijk.

De financiering komt vanuit de betrokken regionale overheden en bedrijven. Daarnaast worden aanvragen gedaan bij het Waddenfonds en de EU. Verder is er nog sprake van vrijval aan onderhoudsmiddelen van de huidige sluis. Zodoende is van het Rijk nog een bijdrage van 30 miljoen nodig.

De Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werken al jaren nauw samen om rijksprojecten tot uitvoering te brengen. Ook de sluis Kornwerderzand is een goed voorbeeld van een project waar nauwe samenwerking meerwaarde oplevert. Door de krachten van beide organisaties te bundelen is het mogelijk kansen te benutten. Hierdoor kunnen de kosten worden beperkt en kan de sluis binnen afzienbare tijd  worden gerealiseerd.

Voorzitter van de regionale stuurgroep gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân is enthousiast. “Met ons voorstel bundelen we de kracht van Rijkswaterstaat en de regio en ontzorgen wij de minister volledig. Daarnaast is het uniek dat het bedrijfsleven in zo grote mate bijdraagt. Dat zegt in mijn ogen genoeg over het belang van dit project.”

De scheepswerven en andere bedrijven rond het IJsselmeer dringen al langere tijd aan op de vernieuwing van de sluis. Zij zijn daardoor in staat om grotere en bredere schepen te bouwen en te ontvangen. Ook gaan door de vernieuwing goederenstromen toenemen en kunnen nieuwe shortsea-verbindingen worden ontwikkeld. Dit is goed voor de diverse havens in het IJsselmeergebied en het verdere achterland. Naar verwachting ontstaan op termijn rond de 2500 nieuwe banen en krijgt de economie van de betrokken regio een boost. Bijkomend groot voordeel is dat de storingen van de bruggen bij Kornwerderzand tot het verleden gaan behoren.

Als de Minister instemt met het voorstel kan in 2018 gestart worden met de bouw. Oplevering is dan in 2020.

 

Afsluitdijk Open afgelast ivm weersomstandigheden

Rijkswaterstaat en de organisatie van de Afsluitdijk Open hebben in overleg met de gemeentes Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon en betrokken veiligheidsdiensten besloten dat de Afsluitdijk Open in verband met de weersomstandigheden helaas niet door kan gaan. De kans op onweer is aanzienlijk en daarnaast worden windstoten boven windkracht 6 verwacht. In verband met de veiligheid van deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, leveranciers en organisatie is besloten om de Afsluitdijk Open af te gelasten.

Op basis van de huidige weersvoorspellingen kunnen we niet garanderen dat we het evenement veilig kunnen organiseren, aldus Koen Hermens van organisator House of Sports. De Afsluitdijk is een open vlakte, omgeven door water waardoor het risico op blikseminslag aanzienlijk is. Samen met de veiligheidsdiensten, Rijkswaterstaat en de gemeenten hebben we besloten dat het onverantwoord is om de 7.500 deelnemers, 2.000 fans en 500 vrijwilligers en crewleden daar te laten lopen. De gemeentes Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon vinden het een wijs besluit op basis van de informatie die nu beschikbaar is en ondersteunen de keuze van Rijkswaterstaat en de organisatie.

De voorspellingen zijn uitvoerig gemonitord door bovengenoemde partijen in overleg met officiële meteobronnen. Tussen 04.00 en 08.00 uur is er een grote kans op onweer en dat is precies wanneer de hardlopers over de Afsluitdijk lopen. Daarnaast wordt er windkracht 6 verwacht met windvlagen naar windkracht 7 en 8.

Hoe spijtig Rijkswaterstaat, de gemeentes en organisatie het ook vinden, het veilig organiseren van het evenement voor alle betrokkenen staat voorop. Er wordt gezocht naar een andere datum, zodat de mensen die zich hebben ingeschreven voor de Afsluitdijk Open alsnog op een ander moment het unieke hardloopevenement kunnen beleven. Het later starten van de Afsluitdijk Open is geen optie omdat de Afsluitdijk weer om 12.00 uur opent voor verkeer.

De expositie Icoon Afsluitdijk en ‘Waterlicht’ op Breezanddijk van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde blijven tussen 23.00 uur en 02.00 uur bereikbaar voor publiek. De Afsluitdijk blijft, in tegenstelling tot eerdere berichten, tussen 01.00 en 12.00 uur open voor verkeer.