Month: juli 2016

Inschrijving Bidbook Afsluitdijk verlengd

De laatste oproep aan ondernemers uit Noord-Holland en Friesland om zich in te schrijven voor het bidbook Afsluitdijk.

De dijkversterking van de Afsluitdijk zorgt voor werkgelegenheid. Tijdelijk zijn er zo’n 8500-8700 mensen nodig om de werkzaamheden uit te voeren. De oproep gaat speciaal uit naar ondernemers in de grond-, weg- en waterbouw, maar ook bakkers, hotels en andere toeleveranciers zijn nodig. Inschrijven voor het bidbook kan nog tot september.

In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers. We gaan het bidbook gezamenlijk (gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân, Harlingen) aanbieden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Zo ziet de hoofdaannemer in één oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk.

Schrijf in als ondernemer. Inschrijven kan tot 1 september 2016.

Daan Roosegaarde start eerste fase ‘Icoon Afsluitdijk’

De komende jaren wordt de Afsluitdijk, een monument van wereldformaat, versterkt om Nederland ook in de toekomst tegen de kracht van het water te beschermen. Een bijzonder moment voor Rijk en regio om kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde te vragen ook de iconische waarde van de dijk te verstevigen onder de naam ‘Icoon Afsluitdijk’.

In drie fases nemen Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers, technici en ontwikkelaars ons de komende jaren mee in ontwerpen die de schoonheid van de 32 kilometer lange Afsluitdijk versterken. Met een subtiele tweede laag van licht en interactie maakt Roosegaarde nieuwe koppelingen tussen mens en landschap van dit unieke Dutch Design uit 1932.

Het eerste weekend van september 2016 markeert Roosegaarde de start van het project ‘Icoon Afsluitdijk’. Hierin staan de rijke geschiedenis en unieke bouw van de Afsluitdijk centraal en wordt de dijk aan de hand van een aantal projecten gevierd. Een van die projecten is de “Windvogel” die Roosegaarde in samenwerking met TU Delft ontwikkelt naar het idee van wijlen Wubbo Ockels om energieopwekkende vliegers te realiseren. Op zondag 4 september maakt de unieke run ‘Afsluitdijk Open’ de dijk toegankelijk voor een nieuw publiek. Voor dag en dauw wordt de dijk teruggegeven aan de mens en starten duizenden hardlopers aan deze pure dijkbelevenis. Ook opent een tijdelijke expositie met een inkijk in de permanente werken van licht en interactie door Roosegaarde die in 2017 de Afsluitdijk versterken.

Zie de trailer op: https://www.studioroosegaarde.net/projects/#icoon-afsluitdijk

 

Over ‘Icoon Afsluitdijk’

Het project is een unieke samenwerking tussen het Rijk en regio, met als doel om de Afsluitdijk nationaal en internationaal op de kaart te zetten als Icoon voor de Nederlandse waterbouw, Dutch design en als platform voor innovatie. Een visitekaartje dat recreatie en toerisme op en rond de Afsluitdijk bevordert en mondiaal kan worden ingezet om te laten zien op welke manier in Nederland wordt gewerkt aan toekomstbestendige oplossingen.

Over Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde staat bekend om zijn sociale ontwerpen en energieke verschijning. Zijn ideologie is “gewoon doen en je intuïtie volgen” in plaats van “ja maar”. Met zijn team van ontwerpers en techneuten werkt hij aan landschappen van de toekomst. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als “techno-poëzie”.

Rijksinpassingsplan versterking Afsluitdijk onherroepelijk

Met het intrekken van het laatste beroep is het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk op maandag 4 juli onherroepelijk geworden. Eind maart bleken hiertegen een tweetal beroepen ingesteld bij Raad van State, een bijzonder laag aantal voor een dergelijk project. Afgelopen maanden is er intensief contact geweest tussen de appelanten en Rijkswaterstaat en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat beide beroepen zijn ingetrokken. Hiermee is het Rijksinpassingsplan onherroepelijk.

Omgevingsmanager Lukas Meursing: ‘We zijn ontzettend trots op het feit dat we zonder tussenkomst van Raad van State een onherroepelijk besluit hebben. Een intensief participatietraject van afgelopen jaren en samenwerking met de mede-overheden heeft zijn vruchten afgeworpen.’

Tussen 2018 en 2022 wordt de Afsluitdijk versterkt. De afgelopen jaren is er gewerkt aan het Rijksinpassingsplan en een Natuurbeschermingswetvergunning en een Flora- en faunawetontheffing. Het ontwerp voor het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende onderzoeken en vergunningen hebben in het voorjaar van 2015 ter inzage gelegen. De zienswijzen die daarop zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen, ook is er ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd. De beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van Antwoord. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 januari 2016 het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Vervolgens lagen de besluiten en de Nota van Antwoord ter inzage. Daar waren de oorspronkelijke beroepen op ingediend.

Regionale projecten in contract versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat neemt regionale projecten op in het contract voor de versterking van de Afsluitdijk. Het gaat om de doorgang door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier, afspraken over duurzame energieprojecten, een recreatief fietspad langs het Wad tussen Zurich en Kornwerderzand en tussen Den Oever en het  Monument. Het laatste project is het opwaarderen van het Monument ‘De Vlieter’.

Tijdens de nationale stuurgroep van 6 juli 2016, zijn vier overeenkomsten officieel vastgelegd en ondertekend. De ondertekening was een mooie mijlpaal, er ging vier jaar voorbereiding aan vooraf. De samenwerking tussen Rijk en het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, heeft daarmee een punt bereikt, waar alle partijen trots op zijn.

Rijkswaterstaat start in het vierde kwartaal van 2016 de aanbesteding, waarin deze contracten zijn opgenomen. Met het ondertekenen van de overeenkomsten komt de realisatie van de regionale projecten dichterbij realisatie. De projecten moeten uiterlijk in 2022 afgerond zijn.

Bekijk ook de andre (regionale) projecten op en rond de Afsluitdijk

Fotobijschrift:
V.l.n.r. Gedeputeerde provincie Fryslân: K. Kielstra, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân: M. Offinga,  wethouder gemeente Hollands Kroon: T. Groot, gedeputeerde provincie Noord-Holland: C. Loggen en directeur-generaal Rijkswaterstaat: dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers, ondertekenen de realisatieovereenkomsten. Wethouder M. le Roy gemeente Harlingen was verhinderd.

Update grootschalige renovatie sluiscomplexen Afsluitdijk

De Afsluitdijk heeft twee sluiscomplexen: de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. De schut- en spuisluizen zijn gebouwd in 1932 en zijn toe aan onderhoud. De bouwwerken zijn belangrijk voor het waterpeil in het IJsselmeer en voor de scheepvaart van en naar de Waddenzee. Een deel van de renovatie bij de Lorentzsluis is in april dit jaar afgerond.

Renovatie Lorentzcomplex

Het 84-jarige complex was toe aan onderhoud dat eens in de twintig à dertig jaar nodig is. De vervanging van het bedienings- en besturingssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2014 en 2015 al mechanisch onderhoud aan de draaibruggen verricht. De vervanging van het bedieningssysteem was nodig om deze veilig te blijven gebruiken. Het nieuwe systeem moet minder storingen opleveren. De renovatie van de sluizen en de vervanging van de houten remming- en geleidewerken voor stalen buizen moet ervoor zorgen dat zowel weg- als scheepvaartverkeer vlot en veilig kan doorstromen. Bovendien zijn de sluisdeuren en het ophangwerk gerenoveerd.

Renovatie Stevincomplex

Bij het Stevincomplex worden van maandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober dezelfde werkzaamheden uitgevoerd. Op donderdagavond 14 juli organiseert Rijkswaterstaat een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Stevinsluizencomplex in Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Deze avond bestaat de mogelijkheid informatie te bekijken en vragen te stellen over de werkzaamheden. Donderdag 14 juli, 19.30-21.30 uur, Van der Valk, Terpstraat 49, Wieringerwerf. Hier vindt u de uitnodiging voor de inloopavond.

Het vernieuwen van remming- en geleidewerken wordt gedurende geheel 2016 uitgevoerd. Dit gebeurt zowel aan het Lorentz- als aan het Stevinsluizencomplex.

Storingen sluizencomplexen

De eerste helft van het jaar zijn de sluizencomplexen van de Afsluitdijk in totaal 17 keer ongepland gestremd geweest. 8 storingen bij het Lorentzsluizencomplex en 9 storingen bij het Stevinsluizencomplex die stremming veroorzaakten. Een flinke toename ten opzichte van 2015. Toen waren er in totaal 8 storingen. Naar aanleiding van deze storingen werden Kamervragen gesteld. De toename is een indicatie voor de noodzaak van de renovaties die dit jaar plaatsvinden. Tijdens de vervanging van het besturings- en bedieningssysteem van de bruggen en sluizen in de Lorentzsluizen is een aantal aandachtspunten geconstateerd. Deze aandachtspunten worden gelijk opgepakt bij de werkzaamheden bij het Stevinsluizencomplex.

Aanpak bij storingen

Rijkswaterstaat neemt tijdelijke maatregelen om storingen te voorkomen dan wel zo snel mogelijk op te lossen. Denk hierbij aan:

  • Een monteur is 24/7 per dag op de Afsluitdijk beschikbaar op afroep;
  • De bruggen worden eerder gekoeld om uitzetten bij warmte te voorkomen;
  • Extra reserve-onderdelen worden op voorraad gehouden om snel reparaties uit te kunnen voeren.

Veel van de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd, zoals het vervangen van het bedienings- en besturingssysteem, helpen om storingen te voorkomen.

Renovatie gereed voor versterking Afsluitdijk

De werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen. Het onderhoud moet gereed zijn vóór de start van het project versterking Afsluitdijk.

Rondleiding voor Twitteraars

Het twitter-account @RWS_Lorentz werd tijdens de werkzaamheden actief gevoed met informatie over voortgang van de werkzaamheden. Op 26 april kreeg een selecte groep volgers een exclusieve rondleiding. Omgevingsmanager Cecile Haffmans nam de deelnemers mee langs de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd werden. Haffmans: “Ik werd blij van het compliment van een Twitteraar tijdens de rondleiding. Hij waardeerde dat we lieten zien wat we allemaal doen en was onder de indruk van de impact van de werkzaamheden. Een andere volger gaf aan dat hij niet eerder besefte hoe complex het eigenlijk is en dat het toch zo helder uitgelegd werd. Dat compliment steken we mooi in onze zak”.

‘Urker kotter vaart tegen deur Lorentzsluis Afsluitdijk’

Zo luidde de kop van een nieuwsbericht van Omroep Flevoland op 30 april 2016. De werknemers van de aannemer hadden nog maar net hun gereedschap neergelegd toen een Urker kotter tegen de vloeddeur van de net gerenoveerde grote sluis aanvoer. Door de aanvaring was de sluis, na zes weken renovatie, weer afgesloten. Gelukkig werd de reservedeur er snel ingehangen en kon het vaarwegverkeer 3,5 dag later ook weer door de grote sluis.

Leuk om te weten

  • Op 5 april was het TV-programma Goedmorgen Nederland op bezoek bij Rijkswaterstaat in Kornwerderzand om een item te maken over de renovatie van het Lorentzsluizencomplex. Bekijk een van de items: Item GM NL;
  • Volg de renovaties op Twitter: @RWS_Lorentz. Deze gaat in de loop van het jaar over naar de werkzaamheden op het Stevincomplex en is dan te volgen onder @RWS_Stevin;
  • Het Stevin- en het Lorentzcomplex zijn rijksmonumenten;
  • Bij het Lorentz- en Stevincomplex staat nog steeds een douanegebouw. Het is nu niet meer als zodanig in gebruik.

 

Druk bezochte stakeholdersbijeenkomst

Donderdag 14 april was er weer een bijeenkomst voor stakeholders. Ditmaal voor het eerst op de werklocatie van De Nieuwe Afsluitdijk op Kornwerderzand. De opkomst was hoog: rond de 70 deelnemers. De aanwezigen die bestonden uit ondernemers en organisaties die nauw betrokken zijn bij de Afsluitdijk konden gelijk een kijkje nemen in het vernieuwde informatiecentrum dat een dag eerder was geopend.

Doel

Doel van de bijeenkomst was om stakeholders te informeren over de stand van zaken rond de verschillende projecten. In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten was de gehele middag plenair en vonden er dus geen werksessies plaats.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaf een toelichting op de stand van zaken rond het Rijksinpassingsplan. Daarna werd er ingegaan op de volgende fase van het project Afsluitdijk: de aanbesteding en realisatie. Tenslotte heeft Rijkswaterstaat verteld welke werkzaamheden er dit jaar plaatsvinden bij de Lorentzsluizen, waaronder de vervanging van het bediening- en besturingssysteem. Verschillende stakeholders spraken hun tevredenheid uit over de zorgvuldige aanpak tot nu toe met betrekking tot participatie en communicatie. Rijkswaterstaat heeft toegelicht hoe de stakeholders in de vamolgende fase worden betrokken. De presentatie is terug te vinden op de website bij documenten.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk heeft de voortgang van de regionale projecten toegelicht. Een aantal daarvan zijn uitgelicht: de plannen voor het Beleefcentrum, gebiedsontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust, de Waddenzeekust tot en met Harlingen en de Spuistroomcentrale bij Kornwerderzand. De stakeholders waren zeer tevreden over de ontwikkelingen en bijhorende positieve economische effecten voor de regio. Er werd een opmerking geplaatst bij het ambitieniveau rondom zonne-energie, dat te laag zou zijn. Ook voor deze onderwerpen geldt dat de presentaties terug te vinden zijn op de website.

Aanmelden

Wilt u voortaan uitgenodigd worden voor een stakeholdersbijeenkomst? Meld u zich dan aan via info@deafsluitdijk.nl en vermeld daarbij uw gegevens en uw belang en/of interesse.

Pitstop Dutch Solar Challenge op Afsluitdijk

Maandagochtend 4 juli 2016, was de Afsluitdijk het toneel voor een bijzondere karavaan. De zonneboten van de deelnemende teams aan de Dutch Solar Challenge werden in colonne overgebracht van Amsterdam, via de Afsluitdijk, naar Lemmer. Bij Kornwerderzand werd door een deel van de karavaan een pitstop gemaakt. Hier was de ontmoetingsplek waar gedeelde passie voor het opwekken en omzetten van energie uit zon en water samen kwam.

De Afsluitdijk is dé proeftuin voor innovatieve vormen van duurzame energie. Het is een plek waar onder de paraplu van het programma De Nieuwe Afsluitdijk gewerkt wordt aan unieke innovatieve energietechnieken. Zo wordt gebruik gemaakt van de onuitputtelijke kracht van stromend water en als enige plaats in de wereld wordt elektriciteit opgewekt uit de samenkomst van zoet en zout water.

Internationaal vermarkten

Nederland heeft een belangrijke internationale status op het gebied van export van technologie en kennis over waterveiligheid en waterbeheer. Het actuele vraagstuk over nieuwe en duurzame vormen van energie is wereldwijd. Door demonstratieprojecten op de Afsluitdijk te ontwikkelen wordt de kennis en ervaring op dit gebied vergroot. Hoewel de technieken in Nederland op kleine schaal toepasbaar zijn, hebben ze op wereldschaal enorme exportpotentie.

Solar Challenge

De Solar Challenge is een goed voorbeeld van het toepassen van duurzame energie. Tijdens deze race strijden zevenendertig teams, uit binnen- en buitenland, in boten aangedreven op zonne-energie, tegen elkaar. De teams zetten daarbij innovatieve technieken in om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen energie omzetten. Wanneer de zon niet schijnt moeten de boten toch kunnen varen. Dit vraagt om slimme oplossingen en op de juiste manier omgaan met de energievoorraad.

Voor filmbeelden van de colonne zie: https://youtu.be/Al-NxaJP6ow