Month: juni 2016

Inloopavond Stevinsluizencomplex Den Oever

Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 14 juli aanstaande een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Stevinsluizencomplex in Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk.

Datum: donderdag 14 juli 2016
Tijd: tussen 19.30 uur en 21.30 uur
Locatie: Van der Valk, Terpstraat 49, Wieringerwerf

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden
De renovatie van het Stevincomplex duurt 6 weken. Het gaat om renovatie en onderhoud waarbij Rijkswaterstaat meerdere zaken tegelijk aanpakt. Naast het vervangen van het besturingssysteem vernieuwen we de remming- en geleidewerken om de scheepvaart veilig te kunnen blijven faciliteren Dit werk wordt gedurende geheel 2016 uitgevoerd. Dit gebeurt zowel aan het Lorentz- als aan het Stevinsluizencomplex.

Stremming scheepvaart
Rijkswaterstaat werkt vanaf 5 september tot naar verwachting 16 oktober 2016 aan de vervanging van het besturing- en bedieningssysteem van het Stevinsluizencomplex. De vervanging van het bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. De bruggen en sluizen kunnen op het moment dat gewerkt wordt aan het besturingssysteem, niet gebruikt worden. Dit betekent dat deze periode geen scheepvaart mogelijk is op het Stevincomplex. Tijdens de stremming bij het Stevincomplex is het Lorentzcomplex, aan de Friesland kant, beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart houdt dus altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren, maar moet rekening houden met een langere vaar-/wachttijd.

In augustus is voor voorbereidende werkzaamheden stremming voor het scheepvaartverkeer bij het Stevinsluizencomplex. In de nacht van 23 augustus op 24 augustus is het scheepvaartverkeer gestremd van 22.00 tot 06.00 uur. In de nacht van 24 augustus op 25 augustus van 22.00 tot 06.00 uur.

Hinder wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 naar verwachting in week 38, 39 en 40 (vrijdag 23 september t/m maandag 3 oktober) sprake van een afzetting. Gedurende deze week wordt het verkeer over 1 brug geleid en is één rijstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen niet gedraaid worden voor de scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer die week naar verwachting minimaal: 5-10 minuten.

Uitnodiging:

Uitnodiging inloopavond Den Oever 14 juli 2016

Ervaar de Vismigratierivier in 3D

In het informatiecentrum De Afsluitdijk, nieuwe verhalen op Kornwerderzand is een nieuwe Virtual Reality attractie geopend. Met een 3D bril op, is het nu mogelijk om een duikhelicoptervlucht te maken over en door de (toekomstige) Vismigratierivier.

Nederlands eerste viswachter en TV persoonlijkheid, Arjan Postma loodst de bezoeker tijdens deze virtuele tocht door de Vismigratierivier en vertelt onderweg over de wonderbaarlijke wereld van trekvissen als de zalm, zeeprik, spiering en paling.

Dit filmpje is een klein voorproefje van de virtuele reis door de Vismigratierivier. Heb je een 3D bril? Dan kun je die gebruiken om deze teaser te bekijken.

 

Benieuwd naar het volledige filmpje? Kom dan naar het informatiecentrum De Afsluitdijk, nieuwe verhalen. Sluisweg 1A Kornwerderzand. De openingstijden zijn via deze link te vinden.

 

 

Bewoners tevreden over afhandeling zienswijze door Rijkswaterstaat

In het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is ruimte gereserveerd voor een trafostation of een gebouw met technische installaties, schuin achter de woningen aan de Sluismeester A. de Visserstraat in Den Oever. De bewoners maakten zich zorgen over eventueel geluidsoverlast en dienden bij Rijkswaterstaat een zienswijze in.

Antje Ernens is bewoonster van de Sluismeester A. de Visserstraat en voorzitter van de gelijknamige mandeligheid. ‘De afgelopen jaren ben ik regelmatig naar stakeholdersbijeenkomsten geweest om de belangen en zorgen van de bewoners duidelijk naar voren te brengen. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast.’

‘Er is heel goed met onze zienswijze omgegaan’, vertelt Antje. ‘Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van het rapport waren geruststellend. Vast is komen te staan dat ruim aan de wettelijke normen voor geluidsoverlast kan worden voldaan. Bovendien heeft Rijkswaterstaat in een Nota van Antwoord een uitgebreide toelichting gegeven.’

Daarmee zijn de bewoners tevreden. ‘We hebben dan ook geen beroep aangetekend’, zegt Antje. Of het trafostation er uiteindelijk gaat komen, is nog afhankelijk van het ontwerp van de aannemer. Maar de kans daarop is groot. Antje: ‘We maken ons geen zorgen. Als alle afspraken worden nagekomen die we met elkaar hebben gemaakt, moet het goedkomen.’