Month: april 2016

Bidbook voor lokale ondernemers

De gemeentes Harlingen, Súdwest-Fryslân en Hollands-Kroon roepen ondernemers uit de regio, onder andere in de grond-weg-en waterbouw, op om zich in te schrijven voor het bidbook De Nieuwe Afsluitdijk.

Voor de werkgelegenheid in Harlingen, Súdwest-Fryslân en Hollands-Kroon is de investering in de Afsluitdijk een prachtige kans. Het effect van de werkzaamheden kan nog gunstiger uitvallen als de lokale ondernemers een deel van het werk aan de Afsluitdijk uit gaan voeren. Daarom wordt in samenwerking met de drie gemeentes een bidbook samengesteld. In het bidbook komt een overzicht te staan met de bedrijfsinformatie van de ondernemers. Zo ziet de hoofdaannemer in een oogopslag wat de lokale ondernemers kunnen betekenen voor het werk aan de Afsluitdijk.

Het bidbook wordt aangeboden aan de hoofdaannemer, zodra Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt wie dit is. Wanneer mogelijk wordt het bidbook al verstrekt tijdens de aanbestedingsprocedure. Het bidbook zal  eind mei klaar zijn.

Ondernemers kunnen zich inschrijven voor het bidbook

 

Bezoek ons tijdens het Museumweekend

Het Museumweekend is een jaarlijks evenement in Nederland. Veel musea zijn dan gratis of met korting toegankelijk. Zo ook het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand.

Op zaterdag 22 en zondag 23 april opent het Kazemattenmuseum tijdens het Museumweekend haar deuren voor het publiek. Ook ons vernieuwde informatiecentrum ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’ is dan geopend.

Het Kazemattenmuseum biedt tijdens beide dagen een gevarieerd en aantrekkelijk programma met als thema ‘ons echte goud’ aan de museumbezoekers.

Combineer uw bezoek aan het Kazemattenmuseum met een bezoek aan ons informatiecentrum en laat u bijpraten over de geschiedenis en de toekomst van de Afsluitdijk. U bent van harte welkom! 

Beleefcentrum Afsluitdijk gaat door

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hiermee ingestemd. Experience regisseur Bert Kranendonk van Kexcom gaat in samenwerking met Theo op de Hoek van hotel Vigilante Makkum de exploitatie van het Beleefcentrum op zich nemen. Hiervoor is met gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân het contract ondertekend. In 2018 gaat het Beleefcentrum op de Afsluitdijk open voor internationaal publiek.

Keuze voor exploitant

De overheden staan garant voor de realisatie van de bouw van het Beleefcentrum. Voor de exploitatie is de afgelopen periode gezocht naar een exploitant. Dit gebeurde via een openbare aanbesteding. Kexcom in combinatie met de Vigilante uit Makkum kwam daaruit als de beste partij met het meest aansprekende plan.

Beleefcentrum Afsluitdijk

Het Beleefcentrum en de Vismigratierivier zijn een combinatie van educatie en attractie. Met een opening in 2018 past dit centrum uitstekend in het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Ook landelijk is 2018 een bijzonder jaar. Dit omdat dan de Nederland Waterland Campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme centraal staat. De Afsluitdijk is bij uitstek een locatie die groei aan buitenlands toerisme naar het Noorden kan trekken.

Met de realisatie van het Beleefcentrum wordt een werkgelegenheidsimpuls verwacht van 150 tijdelijke arbeidsplaatsen. Als het centrum in gebruik genomen is gaat het om circa 50 structurele arbeidsplaatsen. De totale kosten van het Beleefcentrum zijn 12,3 miljoen. Dit geld is afkomstig van overheden, de postcodeloterij en het Waddenfonds. De toekomstige exploitanten dragen bijna 1 miljoen euro bij.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De aanleg van de Afsluitdijk genereerde veel tijdelijke werkgelegenheid. Met de realisatie van het Beleefcentrum met de Nieuwe Afsluitdijk scheppen we blijvende werkgelegenheid. Echt een impuls voor onze Fryske economie!”

Vervolg

De volgende stap is de selectie van de architect/aannemers combinatie. Hiervoor zijn 4 combinaties geselecteerd. Dit zijn:

  • Dijkstra Draaisma in samenwerking met GEAR architecten;
  • BAM in samenwerking met INBO en ARCADIS;
  • Friso in samenwerking met Paul de Ruiter Architecten;
  • Rottinghuis en bouwbedrijf Lont in samenwerking met Zwarte Hond Architecten.

Juli 2016 wordt de winnende combinatie bekend gemaakt. In 2017 kan dan de bouw van start.

 

Informatiecentrum Afsluitdijk geopend

Op de Afsluitdijk is een tijdelijk informatiecentrum geopend. De komende jaren wordt de dijk vernieuwd. Om bezoekers te informeren over de plannen hebben Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk een informatiecentrum heringericht op Kornwerderzand.

Woensdagmiddag 13 april onthulde een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partners de naam van dit tijdelijke informatiecentrum. ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’, vertelt over de ambities en projecten die zijn vastgesteld voor de dijk.

Basis voor het Beleefcentrum

Het tijdelijke informatiecentrum is ingericht in het voormalige informatiecentrum van Rijkswaterstaat waar een expositie te zien was ter ere van het 75-jarig bestaan van de dijk. Tot 2018 is dit de plek waar bezoekers informatie rondom de vernieuwing van de Afsluitdijk kunnen vinden. Het vormt daarmee de voorloper van een nog te bouwen Beleefcentrum, dat op Kornwerderzand moet komen. Dit toekomstige Beleefcentrum wordt een combinatie van een attractie en een informatiecentrum. Hier kan men onder andere in een 4D-beleving, compleet met beweging en waterdruppels, ervaren hoe de Vismigratierivier eruit komt te zien.

Openingstijden

Het tijdelijke informatiecentrum is voorlopig geopend:

  •  mei t/m oktober: woensdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
  •  juli en augustus: ook op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Groepen zijn op aanvraag ook welkom buiten de reguliere openingstijden. Lees hier meer over het informatiecentrum.
Combineer uw bezoek aan het informatiecentrum met het Kazemattenmuseum.

Waddenfondsgeld voor Monument Afsluitdijk

Het Monument op de Afsluitdijk krijgt 1,5 miljoen euro uit het Waddenfonds. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de restauratie van het Monument en de verbetering van toeristische voorzieningen rondom het monument.

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “Noord-Holland vindt het fantastisch dat het unieke Monument op de Afsluitdijk geld krijgt vanuit het Waddenfonds. Dit geeft een stevige impuls en hiermee wordt de icoonstatus van de Afsluitdijk versterkt.”

Het Waddenfonds wil de toeristische sector in het Waddengebied met de bijdrage een positieve en duurzame impuls geven. Het Monument halverwege de Afsluitdijk trekt nu al veel publiek. Om de bezoekers meer te kunnen bieden worden bestaande voorzieningen uitgebreid en verbeterd zoals horeca, terrassen en een uitzichtpunt.