Month: januari 2016

Inloopavond Lorentz sluizencomplex

Inloopavond renovatiewerkzaamheden Lorentz sluizencomplex Kornwerderzand

Rijkswaterstaat organiseert op 29 januari aanstaande een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Lorentz sluizencomplex in Kornwerderzand. Dit onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van de spuisluizen en schutsluizen met de bijbehorende bruggen in de snelweg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Datum: vrijdag 29 januari 2016

Tijd: tussen 19.00 en 21.30 uur Locatie: Sluisweg 1a, Kornwerderzand

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden

De renovatieperiode voor de Lorentzsluizen duurt van 21 maart tot 1 mei 2016. Het gaat om groot onderhoud waarbij Rijkswaterstaat meerdere zaken tegelijk aanpakt. Naast het vervangen van het besturingssysteem vernieuwt RWS gedurende 2016 de remming- en geleidewerken. De werkzaamheden vinden zowel aan de Lorentz- als aan de Stevinsluis plaats. Na de zomer is de renovatie van de Stevinsluis aan de beurt.

Stremming voor de scheepvaart

Tijdens de vervanging van het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex zijn de bruggen en sluizen buiten gebruik. Dit betekent dat er in deze periode geen scheepvaart mogelijk is op het Lorentzcomplex.

De vervanging van het bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren.

Tijdens de stremming bij het Lorentzcomplex is het Stevincomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart behoudt dus altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren

Hinder voor het wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 in week 15 (maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april) sprake van een afzetting. Er is één rijstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen niet gedraaid worden voor de scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer naar verwachting minimaal: 5-10 minuten.

Uitnodiging inloopavond

Lang leve de Afsluitdijk; website ‘half stok’

Op 13 en 14 januari staan we namens De Nieuwe Afsluitdijk stil bij de stormvloed van 1916 rond de Zuiderzee, precies honderd jaar geleden. Ter nagedachtenis hiervan, staat de website ‘half stok’; in zwart-wit.

Het was één van de ergst denkbare overstromingen ooit. Er braken verschillende dijken waardoor meerdere plaatsen in Noord-Holland overstroomden. Er vielen doden, gewonden,  duizenden mensen raakten hun huis kwijt en de economische schade was enorm. Er moest iets gebeuren! Vanaf dat moment kwamen de plannen van de afsluiting van de Zuiderzee in een stroomversnelling!

Inmiddels vinden we de Afsluitdijk de normaalste zaak van de wereld. We rijden er al 80 jaar overheen. Toch is de veiligheid die de Afsluitdijk biedt, en het houden van droge voeten niet vanzelfsprekend. De Afsluitdijk is inmiddels aan onderhoud toe. Deze dijkversterking doet Rijkswaterstaat. Samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, haakt hierop aan door van deze iconische dijk een slimme groene dijk te maken. Programmamanager DNA, Jan Doornbos was dinsdagavond bij Langs de Lijn en Omstreken op Radio 1, om over deze ramp te praten. Hij vertelde ook over de plannen op en rond de Afsluitdijk. Uitzending gemist? Luister het hier terug: http://bit.ly/1Pq37b1 (tijdsbalk vanaf 09.29).

Hier vind je alle activiteiten van de komende tijd specifiek ter nagedachtenis van de ramp. http://www.waterkustland.nl/activiteiten/