Month: oktober 2015

Ontwerp-ontheffing Flora- en faunawet ter inzage

Van maandag 2 november t/m maandag 14 december 2015 ligt de ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ten behoeve van het project Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit.

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale partijen in het samen­werkingsverband de Nieuwe Afsluitdijk aan het realiseren van duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de projecten is de aanleg van een Vismigratierivier.

Inzien van de stukken
De ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ligt van 2 november t/m 14 december 2015 ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-

Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Voor adressen kunt u kijken bij veelgestelde vragen. U kunt de ont­werp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ook hier digitaal inzien.

Reactie
U kunt uw zienswijze digitaal indienen via e.sibelt@fryslan.frl of per post zenden naar Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. Ester Sibelt, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Heeft u vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen, of neem contact op via tel. 058 292 8724 of mail naar e.sibelt@fryslan.frl.

Voor meer informatie over de procedure of het digitaal inzien van de stukken zie www.fryslan.frl/afsluitdijk of http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

Bezoek onze stand op Aquatech Amsterdam

Volgende week, van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 november, staat De Nieuwe Afsluitdijk met een stand op de Aquatech beurs in Amsterdam (RAI). We praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen van onze projecten op de Afsluitdijk. We laten technieken zien van enkele innovatieve projecten: de Vismigratierivier, getijdenenergie en Blue Energy.

Innovatie is hét thema op de Aquatech beurs in Amsterdam. Dat is de reden waarom mensen uit Europa en daarbuiten, deze internationale beurs volop bezoeken. U vindt er de nieuwste innovaties onder één dak en 100% op water en innovatie gericht. Aquatech is onderdeel van de Amsterdam International Water Week.

Gratis toegangskaart

Aanmelden voor de Aquatech kan nog tot en met 2 november, via de Aquatech website, onder de blauwe button ‘register your visit’. U ontvangt dan een gratis toegangsbewijs t.w.v. € 70,-

8 redenen om een bezoek te brengen aan Amsterdam:

Breng een bezoek aan onze stand, nummer 07.425 in hal 7, en hoor én zie de nieuwste ontwikkelingen over de Afsluitdijk.

  • Aquatech Amsterdam: nieuwe initiatieven en kansen voor de hele watersector!
  • Netwerkmogelijkheden zoals ‘matchmaking sessions’ met meer dan 18.000 waterprofessionals.
  • Deelnemen aan meer dan 75 gratis inspirerende seminars en/of presentaties.
  • Ontdek nieuwe producten en trends van meer dan 850 standhouders.
  • Bezoek vele paviljoenen en breid uw netwerk uit.
  • Bekijk de recente innovatieve producten en diensten.
  • Aquatech Amsterdam is onderdeel van het grotere watercongres Amsterdam International Water Week (AIWW).

Tot ziens in Amsterdam!

Versterken havendammen Den Oever

Rijkswaterstaat versterkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de havendammen bij Den Oever. Rijkswaterstaat en HHNK hebben hiervoor in september 2015 een realisatieovereenkomst gesloten.

De versterking moet ervoor zorgen dat de havendammen ook bij zware stormen de golven afremmen zodat de Havendijk in Den Oever beschermd wordt.

Havendijk

De havendijk wordt ook versterkt, dat doet HHNK in de periode 2017-2019. De 900 meter lange dijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk wordt hoger en stabieler gemaakt, zodat er bij extreem weer niet teveel water overheen slaat.

Het versterken van de havendammen en het versterken van de dijk zorgen er voor dat een groot deel van Noord-Holland kan blijven rekenen op droge voeten! Voor meer informatie over dit onderwerp zie de website van HHNK.

Duizend scholieren bezoeken Wereld Water College

Woensdag 7 oktober bezochten zo’n 1000 scholieren van het voortgezet onderwijs uit heel Nederland het Wereld Water College in Leeuwarden. Het college vond plaats in het WTC Expo en op de WaterCampus Leeuwarden. Via excursies en ‘Xperiences’ beleefden de leerlingen de wereld van water, ecologie, onderzoek en techniek. Op deze manier kregen zij de gelegenheid kennis te maken met opleidingen en beroepen in de watersector.

Dit was de derde editie van het Wereld Water College en een initiatief van Topsector Water. Hierin is de volledige Nederlandse watersector vertegenwoordigd. De watersector zorgt ervoor dat we in Nederland en ver daar buiten droge voeten houden, schoon drinkwater hebben en dat goederen wereldwijd veilig en duurzaam worden verscheept. Micha van Akkeren, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân, opende namens het Kernteam Human Capital van Topsector Water het college in het WTC Expo te Leeuwarden.

Vismigratierivier Afsluitdijk één van de ‘Xperiences’
Tijdens het Wereld Water College maakten de leerlingen via 32 zogenaamde ‘WaterXperiences’ in het WTC Expo kennis met alle dimensies van de watersector. Leden van het project Vismigratierivier Afsluitdijk waren aanwezig om uitleg te geven over het plan om de Afsluitdijk te openen voor trekvissen.

Guido van Belle van BelevenisOnderwijs.nl had voor de gelegenheid een zogenaamde ‘leskist’ beschikbaar gesteld. In deze kist wordt zout (rood) water na het doorbreken van een dijk vermengd met zoet (blauw) water. De leerlingen moesten de doorbraak zodanig bouwen dat de vissen gezond van de ene naar andere kant konden zwemmen. 

“Door jullie verhaal en door het uitvoeren van de activiteit snap ik nu wat er gebeurt als zout en zoet water zich door elkaar mengen en wat dat doet met ons drinkwater en sommige vissen. Super ook dat de Vismigratierivier straks helpt om vissen weer verder te laten zwemmen. Lijkt me mooi als je aan zoiets kunt meewerken”. Aldus het commentaar van een enthousiaste leerling.