Month: september 2015

Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied van de provincie Fryslân, is blij met het positieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). “Met onze samenwerkingspartners zijn wij al langer overtuigd van de meerwaarde van de Vismigratierivier. Zo levert het veel economisch voordeel op, denk aan extra werkgelegenheid, kansen voor toerisme en heeft het grote exportpotentie. De Vismigratierivier bestaat uit hoogwaardige weg- en waterbouw technologie die nog niet eerder is vertoond en kan een oplossing bieden voor wereldwijde problemen op het gebied van eten (vis) en ecologie”.

Begin augustus kwam de Commissie met een voorlopig advies. Hierin werd gevraagd om de meerwaarde van de Vismigratierivier nog verder te onderbouwen. Dat gold vooral voor het effect ten opzichte van het visvriendelijk sluisbeheer dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast bij de Afsluitdijk. Nu nog beter is aangetoond dat beide maatregelen elkaar eerder versterken, kon de Commissie de milieueffectrapportage met een positief advies afronden.

Meerwaarde Vismigratierivier

De Vismigratierivier Afsluitdijk onderscheidt zich van andere maatregelen doordat zowel de sterke als de zwakke zwemmers onder de trekvissen het IJsselmeer 24 uur per dag zelfstandig kunnen bereiken. “Dat zorgt ervoor dat de Vismigratierivier een positief effect kan hebben op de gezonde vispopulatie in Waddenzee, IJsselmeer en verder in het Europese achterland.” aldus de Commissie. Mogelijke onbekendheden over de uiteindelijke effecten zijn onlosmakelijk verbonden met het innovatieve karakter van het project. De Commissie adviseert dan ook om de effecten goed te volgen na de realisatie.                                

Vismigratierivier Afsluitdijk

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen het IJsselmeer niet meer bereiken. De Vismigratierivier is een innovatief plan om de ecologische verbinding tussen Waddenzee en het IJsselmeer weer te herstellen. Simpel gezegd: de Afsluitdijk gaat open voor vis. Dat is goed voor de visstand en duurzame visserij. Het project heeft een hoog innovatief karakter. Het biedt kansen om de positie van de Nederlandse waterbouwsector te verstevigen. Dat dit project zeer innovatief is en hoge verwachtingen schept, bleek ook uit de Troonrede van afgelopen dinsdag, waarbij de natuurontwikkeling bij de Afsluitdijk expliciet werd benoemd. Wereldwijd zijn er namelijk 200 locaties waar de Vismigratierivier een oplossing is.

Vervolgstappen

Het advies van de Commissie maakt deel uit van het besluit over de Vismigratierivier dat Provinciale Staten van de provincie Fryslân, naar verwachting, eind dit jaar neemt. Na instemming starten de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk.De opening door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier wordt opgenomen in het Rijkscontract. De provincie Fryslân zorgt vervolgens voor de aansluiting met de Waddenzee en het IJsselmeer. Als alles volgens planning verloopt kan in 2017 de eerste schop de grond in.

Uitnodiging presentatie Afsluitdijk

“De Afsluitdijk, een Dijk van verleden, heden en toekomst”

De aanleg van de Afsluitdijk heeft historisch gezien een enorme impact gehad op ons woongebied. De Afsluitdijk moet versterkt worden en Rijkswaterstaat gaat er daarom de komende mee aan de slag. Regionale overheden, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk grijpen dit moment aan om nog meer projecten op de dijk te ontwikkelen. Eén daarvan in het opwaarderen van de haven van Den Oever.

Presentatie

Op zondag 27 september wordt er in Museum Jan Lont in Hippolytushoef een presentatie gegeven over de achtergronden waarom de Afsluitdijk op de schop moet en er wordt inzicht gegeven wat de komende jaren te wachten staat.

Projectgroep “De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap hebben de handen in één geslagen voor een presentatie. Het belooft een zeer interessante middag te worden over het heden en vooral over de toekomst van de dijk.

Waar en wanneer

Zondag 27 september 2015
Museum Jan Lont, Stroeërweg 39, Hippolytushoef
Inloop van 13.30 tot 14.00 uur – Aanvang 14.00 uur
Presentatie twee maal drie kwartier met half uur pauze
Toegang gratis maar voor 2 kopjes thee/koffie bij ingang € 3,= betalen

Aanmelden

Het bestuur van het Museum verwacht veel belangstelling voor deze bijeenkomst. Er kunnen maximaal 60 personen in het museum en om zeker te zijn dat u een plaats heeft gaarne aanmelden via mail info@museumjanlont.nl

Afsluitdijk in de troonrede

Op 15 september 2015 opende Koning Willem-Alexander het werkjaar van het parlement met het uitspreken van de Troonrede. Hierbij een uitsnede van de volledige tekst waarin de Koning de Afsluitdijk benoemt:

“Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema’s. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening”. Lees hier de volledige troonrede.

Masterclass Blue Energy voor scholieren

Op dit moment krijgen wij veel aanvragen van scholieren die meer willen weten over Blue Energy en een bezoek willen brengen aan de proefcentrale in het kader van hun profielwerkstuk. Dit laatste is helaas niet mogelijk.

Masterclass

Om iedereen toch van de benodigde informatie te voorzien organiseert Wetsus op vrijdag 16 oktober een Masterclass Blue Energy.

Aanmelden

Wil je ook je profielwerk over Blue Energy doen? Meld je dan aan voor de masterclass en krijg antwoord op al je vragen.
Klik hier om je aan te melden.