Month: juni 2015

Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van 22 juni t/m 2 augustus 2015 liggen het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier, Milieueffectrapport, Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier en de passende beoordeling ter inzage bij de provincie Fryslân. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze geven.

Ter inzage

Om de Vismigratierivier planologisch mogelijk te maken, worden de geldende bestemmingsplannen aangepast middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp PIP en de bijbehorende stukken vastgesteld op 9 juni. Het ontwerp ligt nu ter inzage, samen met de onderbouwende stukken. De stukken liggen van 22 juni t/m 2 augustus 2015 ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
Voor adressen en openingstijden zie: www.fryslan.frl/afsluitdijk. U kunt de stukken hier ook digitaal inzien.

Reactie geven

U kunt uw zienswijze naar voren brengen bij de Provincie Fryslân. Wij ontvangen deze bij voorkeur digitaal via e.sibelt@fryslan.frl. U kunt uw zienswijze ook sturen naar Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, t.a.v. Ester Sibelt, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Heeft u vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen, of neem contact op via tel 058-2925820 of mail.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure of het digitaal inzien van de stukken zie www.fryslan.frl/afsluitdijk.

Kennisgeving Ter inzage legging Vismigratierivier

Groningen centrum voor wereld vis conferentie

550 wetenschappers buigen zich in Groningen over het redden van uitstervende vissoorten.

Normaliter zijn de Verenigde Staten de thuisbasis voor de World Fish Passage conference, maar dit jaar vindt de conferentie plaats in Nederland en wel in de stad Groningen. Meer dan 500 vismigratie-specialisten uit de hele wereld buigen zich van 22 tot en met 24 juni in Cultureelcentrum De Oosterpoort over alles wat met vis en vismigratie te maken heeft. Tijdens deze dagen delen ze de nieuwste ontwikkelingen en technieken met elkaar.

Dat de World Fish Passage conferentie in Nederland plaatsvindt is niet onlogisch. Nederland is wereldwijd gezien vermaard om zijn watermanagement. Ons land kent daarbij een lange historie in de strijd tegen het water. De Nederlandse waterhuishouding is tot in de puntjes georganiseerd en heeft er voor gezorgd dat we wereldwijd koploper zijn in het aantal vismigratieknelpunten.

Verbeteren van zwemroutes

Tijdens de World Fish Passage gaat er veel aandacht uit naar de paling en steur die met uitsterven worden bedreigd. Het aanbod jonge paling langs de kust is de laatste twee jaar extreem laag. De lage visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer zijn al jaren lang een doorn in het oog van vissers en natuurorganisaties. Het verbeteren van zwemroutes voor de vissen wordt gezien als één van de oplossingen.

Knelpunten

In ons land zijn meer dan 20.000 knelpunten voor vissen waaronder sluizen en gemalen in polders, grote stuwen in kanalen en rivieren, tot aan de allergrootste en bekendste waterwerken zoals de Haringvlietsluizen en de Afsluitdijk. Ondanks dat er al veel gedaan is voor de vissen, is een groot deel van deze knelpunten nog niet passeerbaar gemaakt voor vissen.

Oplossingen

Eén van de oplossingen is het realiseren van een Vismigratierivier bij de Afsluitdijk, deze zorgt ervoor dat de Afsluitdijk weer open kan gaan voor vis. De aanleg van deze rivier betekent veel voor de visstand bij de Waddenzee, het IJsselmeergebied en het achterland (het stroomgebied van IJssel en Rijn). Zo kan de aanleg van de Vismigratierivier vooral een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de paling, spiering en stekelbaars.

BlijeVis tijdelijk bij Groninger Museum

Speciaal voor de Fish Passage-conferentie, die van 22 t/m 24 juni in Cultuurcentrum De Oosterpoort Groningen wordt gehouden, is de BlijeVis van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand afgereisd naar Groningen. De BlijeVis staat bij de Afsluitdijk als symbool voor vrije migratie van trekvissen tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer.

Het kunstwerk van landschapsarchitect Bruno Doedens krijgt tijdelijk een opvallende plek in de Zuiderhaven bij het Groninger Museum. Hier verwelkomt ze ruim 500 wetenschappers en topexperts die naar Groningen afreizen voor de vijfde Fish Passage-conferentie die voor het eerst in Europa wordt gehouden.

Onthulling 16 juni

De BlijeVis, een gestileerde vis die ruim 10 kilo weegt en 2,5 meter groot is, is speciaal voor de conferentie overgebracht naar Groningen. Met hulp van de gemeente Groningen is de gestileerde vis in de Zuiderhaven geplaatst, waar hij vanaf de Museumbrug goed is te zien. Ook komt hier een bord met informatie over vismigratie. De onthulling van de blije vis is op dinsdag 16 juni om 10:00 uur op de brug bij het Groninger Museum.

Belevingsconcept

De BlijeVis is onderdeel van het belevingsconcept rond de Vismigratierivier die aan weerskanten van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vanaf 2017 wordt gebouwd.

 

Vismigratierivier ontvangt ir. Marten Biermanprijs

KORNWERDERZAND – De IJsselmeervereniging heeft de twee jaarlijkse Ir. Marten Biermanprijs uitgereikt aan de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. Namens alle betrokken organisaties nam Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, de prijs in ontvangst. De uitreiking vond donderdag 28 mei plaats in het Kazemattenmuseum Kornwerderzand, vlakbij de locatie waar de Vismigratierivier en het bijbehorende Beleefcentrum worden gerealiseerd.

Berkhuysen kreeg de prijs (oorkonde en plaquette) uit handen van Kees Schouten en Frans de Nooij, bestuursleden van de IJsselmeervereniging. De initiatiefnemers kregen de prijs omdat de Vismigratierivier: “een belangrijke en baanbrekende bijdrage levert aan het herstel en behoud van de natuurlijke omstandigheden die nodig zijn voor een gevarieerd dieren- en plantenleven in het grootste zoetwatermeer van West Europa. Daar hoort ook nadrukkelijk ruimte bij voor zoet-zoutovergangen”, aldus De Nooij.

Trots op uniek project

Mede namens de overige initiatiefnemers Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea nam Berkhuysen de prijs in ontvangst. “We zijn trots dat we met zijn allen deze prijs krijgen. Dat maakt dit project nog leuker! En hopelijk zijn over een paar jaar alle Nederlanders trots op dit project.”

Berkhuysen bedankte alle betrokkenen die de Vismigratierivier realiseren. Een uniek programma met internationale uitstraling waarin vissers, natuurorganisaties en overheden nauw samenwerken aan natuurherstel en biodiversiteit.

“Waar het ons om gaat is dat we niet eindeloos blijven overleggen met elkaar, maar gewoon aan de slag gaan. Doen! Het is voor iedereen duidelijk dat visbestanden in Waddenzee en IJsselmeer moeten verbeteren. Dat we dit soort innovatieve en stoere oplossingen durven uitvoeren, geeft mij energie en hoop voor de toekomst.”

Foto:Jeroen Determan, IJsselmeervereniging