Month: maart 2015

Expedia Pioneer wandelt over de Afsluitdijk

“Over De Afsluitdijk wandelen, dat lijkt me nou echt zoiets wat je gewoon een keer gedaan moet hebben”. Reisblogger Daisy Scholte is Expedia Pioneer voor Nederland. Vanaf september 2014 maakt Daisy een ontdekkingsreis van een jaar door Nederland. Een van de plekken waar Daisy de afgelopen tijd is geweest, is de Afsluitdijk. De verbaasde gezichten van passagiers die ineens zien dat er twee voetgangers halverwege de Afsluitdijk lopen, zijn hilarisch. Maar bovenal is het gevoel, nadat je één van ‘s wereld meest ingenieuze dijken hebt overwonnen, fenomenaal.

Handboek

Ben je benieuwd naar het verhaal van Daisy met bijbehorend handboek voor als je dit zelf ook zou willen ondernemen, kijk dan op haar reisblog. Hoe het is om de Afsluitdijk te lopen is niet alleen te lezen maar ook te zien in dit filmpje: 

 

Aanpassingen Vissershaven en Oostkade Den Oever

Hollands Kroon heeft een subsidie van € 750.000 gekregen van de provincie Noord-Holland voor aanpassingen in de Vissershaven en de Oostkade van Den Oever. De subsidie wordt gebruikt om in het verlengde van de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap de kaderuimte te vergroten en voorzieningen te treffen zoals walstroom en vuilwatervoorziening. Daarnaast wordt de Oostkade verlengd zodat er nog optimaler gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Door deze verlenging wordt de ruimte langs de strekdam van de Oostkade ook benut. Door de aanpassingen wordt de bedrijvigheid en werkgelegenheid op en rond de haven van Den Oever versterkt.

Ondernemers zijn belangrijk voor Hollands Kroon

Wethouder Theo Meskers is blij met de verkregen subsidie: “Bij de realisatie van Waddenpoort Den Oever hebben we niet alleen oog voor de toeristisch-recreatieve activiteiten. We hebben de Industriegroep en Zakenclub in Den Oever toegezegd dat de positie van de visserijvloot en haven gerelateerde bedrijven zoveel mogelijk wordt versterkt. We hebben ingezet op deze subsidie omdat die ons helpt dat doel te verwezenlijken. Met de aanpassingen in dit deel van de haven komt er meer kadecapaciteit en zal de kade bovendien minder snel onderlopen bij hoog water.

Subsidie aangevraagd vanuit Waddenpoort Den Oever

De subsidie ‘Water als economische drager’, afgekort WED, is bedoeld om de economische activiteiten in de haven een impuls te geven en is aangevraagd vanuit het programma Waddenpoort Den Oever. Het subsidiebedrag van € 750.000,- is door de gemeenteraad met eenzelfde bedrag aangevuld. Zo is er een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar om de werkzaamheden te verrichten. De planning is dat op 1 juni 2015 de voorbereidingen beginnen. De voltooiing van de werkzaamheden zal in 2017 zijn.