Month: november 2014

Proefinstallatie Blue Energy geopend door Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 26 november de Blue Energy proefinstallatie op de Afsluitdijk officieel in gebruik gesteld. In de installatie wordt uit het gecontroleerd mengen van zoet en zout water schone energie opgewekt, een echte wereldprimeur. Rik Siebers, directeur van het bedrijf REDstack, leidde de Koning rond. Hij blikt terug op een bijzondere dag.

‘Tijdens de openingshandeling heeft de Koning zoet en zout water in een mini-opstelling met elkaar in verbinding gebracht. Door zoet en zout water langs membranen te voeren ontstaat spanning. Die spanning wordt omgezet in stroom. Direct na de openingshandeling sprongen de lampen in de zaal aan. Gevoed met Blue Energy dus! Zo doen we dat ook in de proefinstallatie op de Afsluitdijk, maar dan op grotere schaal.

Eerbetoon

Het bezoek van de Koning voelde als een eerbetoon voor al die mensen die zo hard aan deze installatie hebben gewerkt. Hij was hij erg goed op de hoogte van de werking van Blue Energy. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de rondleiding door de proefinstallatie. De Koning stelde veel gerichte vragen over de werking van de machine. Al met al was het een heel open en ontspannen bezoek.’

Openingshandeling

In onderstaand filmpje van de Leeuwarder Courant is de openingshandeling door de Koning terug te kijken.

 

Eerste BlijeVis enthousiast ontvangen

Met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens, vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier vandaag de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn trots op het feit hoe binnen een ongekend korte tijd een ambitieus idee werkelijkheid lijkt te worden.

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging: “Door heel goed samenwerken tussen natuurorganisaties, vissers, overheden en dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij gaan we iets bijzonders doen. Met projecten als deze kunnen we de lage visstanden in de Waddenzee en IJsselmeer verbeteren en tegelijkertijd een impuls geven aan de regionale economie. Ik vind het geweldig dat de betrokken overheden het zo goed hebben opgepakt.”

Bijdrage EZ van 5 miljoen

Dat blijkt wel uit het feit dat vandaag Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), bekendmaakte mee te betalen aan de verdere ontwikkeling van de Vismigratierivier. “De Vismigratierivier is een internationaal uniek ontwerp waardoor belangrijke trekvissen als paling, spiering, houting en zalm ongehinderd via een open verbinding de Afsluitdijk kunnen passeren zonder dat er zout water in het IJsselmeer terecht komt. De aanleg van de Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van synergie tussen waterveiligheid en natuur. Daarom draagt EZ 5 miljoen euro bij aan de realisatie van de Vismigratierivier.”

Gedeputeerde Johannes Kramer van Provincie Fryslân namens het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): “We kunnen met recht zeggen dat we vooroplopen. Qua samenwerking: vissers die samen met natuurorganisaties hand in hand gaan en verschillende overheden die optreden als één overheid. Maar ook qua project zelf zijn we voorlopers, zoals we ooit eerder deden met de aanleg van Deltawerken en de Afsluitdijk.”

Kosten Vismigratierivier

Dinsdag 18 november 2014 hebben DNA en het Rijk overeenstemming bereikt dat de opening door de dijk gelijk wordt aangelegd met de uitvoering van de Rijkswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. Met de nieuwe bijdrage van EZ, komt de realisatie van de Vismigratierivier een stap dichterbij. De provincies Noord-Holland en Fryslân zijn van plan € 5 miljoen bij te dragen. Daarnaast worden subsidies aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europa en het Waddenfonds. De totale kosten van de Vismigratierivier bedragen 55 miljoen euro. 

Vernieuwd ontwerp

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft in opdracht voor DNA onderzoek de plannen voor een Vismigratierivier uitgewerkt in een ontwerp. Van dit ontwerp is een vernieuwde animatie beschikbaar.

BlijeVissen

De Vismigratierivier moet een nieuwe toeristische trekpleister in de regio worden. De Nationale Postcode Loterij investeerde als eerste in het project, met een gift van ruim twee miljoen euro aan de Waddenvereniging en It Fryske Gea voor het ontwikkelen van een creatief concept waarmee de Vismigratierivier kan worden beleefd. Landschapsarchitect Bruno Doedens ontwikkelde een veelomvattend plan waar natuur en cultuur voor de bezoeker samen komen. In het oog springend is het landschapskunstwerk van honderden zogenaamde ‘BlijeVissen’, die boven het water uitsteken en meedraaien met het tij. Daarnaast komt er voor bezoekers toegankelijke informatie over vistrek en de geschiedenis van vismigratie.

Nieuw Nederlands icoon

De Afsluitdijk wordt gezien als icoon voor waterbouwend Nederland. Met de Vismigratierivier wordt daar volgens de initiatiefnemers, een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe natuur, cultuur, economie en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Berkhuysen: “Dit project is symbool voor de nieuwe manier hoe we met onze omgeving omgaan en hoe we daar samen verschil in kunnen maken. Niet langer vechten tegen, maar samenwerken met de natuur voor een betere visstand en krachtige impuls aan toerisme.”

Belangrijke stap voor De Nieuwe Afsluitdijk

Rijk en regio hebben samen een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing van de Afsluitdijk. Een aantal regionale projecten wordt opgenomen in een contract voor de Rijkswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. De projecten vertegenwoordigen een gezamenlijke extra investering van Rijk en regio van € 82,5 miljoen. Rijkswaterstaat besteedt in totaal € 830 miljoen aan versterking van de dijk en de vergroting van de waterafvoer.

Toekomstbestendige dijk

De geplande werkzaamheden van het Rijk aan de Afsluitdijk bieden de regio, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, een historische kans om gelijktijdig grote regionale projecten uit te voeren. Voorzitter van de regionale stuurgroep De Nieuwe Afsluitdijk, Tineke Schokker: “Door deze nauwe samenwerking wordt de Afsluitdijk niet alleen veilig en sterker gemaakt. Met De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) creëren we schone energiebronnen en worden verbindingen van zout naar zoet gerealiseerd. De natuur kan zo letterlijk weer stromen en opleven. Al met al een enorme impuls voor veiligheid, natuur, toerisme en goed voor de werkgelegenheid. Bovendien profiteren we optimaal van de voordelen van werk-met-werk.”

Vismigratierivier

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk de plannen voor een Vismigratierivier uitgewerkt in een vernieuwd ontwerp. De Vismigratierivier is een baanbrekend project om de vistrek, tussen Waddenzee en IJsselmeer, te verbeteren.

Stromingsenergie democentrale

In het Tidal Testing Centre op de Afsluitdijk is een testlocatie voor stromingsenergie ingericht. De Nieuwe Afsluitdijk heeft plannen om dertig van deze turbines, als democentrale, in het spuicomplex bij Kornwerderzand te plaatsen. Dit is een van de energieprojecten op de Afsluitdijk die bijdraagt aan een energie-neutrale Afsluitdijk in 2021.

Toeristisch aantrekkelijker

De plannen voor het opknappen en uitbreiden van het Monument en het verbeteren van de bereikbaarheid voor toeristen worden in samenwerking met het Rijk uitgevoerd. Naast nieuwe wandelroutes, is er een plan voor recreatieve fietspaden aan de kant van de Waddenzee. Het huidige fietspad blijft ook bestaan.

Besluitvorming

De komende maanden wordt het besluit over de regionale projecten ter goedkeuring aangeboden aan de betrokken Provinciale Staten en gemeenteraden. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit in het voorjaar van 2015 over de versterking van de dijk en de vergroting van de waterafvoer. Als alles volgens planning verloopt kan in 2017 de eerste schop de grond in.

De overige projecten

Het totaalprogramma van De Nieuwe Afsluitdijk heeft een investeringswaarde van circa € 250 miljoen tot 2025. Naast de projecten die meegaan in het Rijkscontract zijn er ook projecten die los staan van de werkzaamheden van het Rijk. Ook aan deze projecten wordt gewerkt.

Afsluitdijk kanshebber Nationaal Icoon

De Nieuwe Afsluitdijk is door het kabinet aangewezen als een van de elf kanshebbers om tot icoon van Nederland benoemd te worden. Nationale Iconen zijn innovatieve projecten met (potentieel) grote maatschappelijke en economische impact. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Zoals de Deltawerken, de kunstnier of de Compact Disk uit het verleden.

De jury onder leiding van Hans Wijers was zeer onder de indruk van de circa 165 inzendingen. De rijke oogst, variërend van nieuwe vindingen van kleine ondernemers tot grootschalige programma’s waar nu al tientallen mensen mee bezig zijn, laat zien dat Nederland veel kennis, creativiteit en ondernemerschap in huis heeft, aldus Weijers.

De Afsluitdijk als Energiedijk

De Afsluitdijk wordt grootschalig aangepakt. Rijk en regio zorgen samen voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. De Afsluitdijk is niet langer alleen een waterkering, maar zal ook als energie-opwekker worden ingezet. Waterveiligheid en duurzame energieopwekking komen daarmee samen in De Nieuwe Afsluitdijk. Energy Valley coördineert deze duurzame energieambities. Samen met onder meer de MKB-bedrijven REDstack en Tocardo, kennisinstellingen, de betrokken provincies en gemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M wordt gewerkt aan de realisatie van pilots en demonstatieprojecten op dit gebied. 

Op de Afsluitdijk wordt de toepassing van energiewinning uit stroming door spuisluizen en uit het zoet-zoutverschil aan weerzijdes van de dijk onderzocht. Daarnaast wordt een duurzame energievoorziening ontwikkelt over de hele dijk waarin zonne-energie een prominente rol speelt. 

Nationaal Icoon 2014

Donderdag 6 november maakt Minister Henk Kamp van Economische Zaken de winnaars bekend in het bijzijn van Koning Willem Alexander.