Month: oktober 2014

Koning opent Blue Energy centrale

Koning Willem-Alexander opent op 26 november de proefinstallatie voor Blue Energy op de Afsluitdijk.

Bij Breezanddijk staat het project waarbij de winning van energie uit zoet en zout water in de praktijk wordt getest. Met Blue Energy wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Door het zoute en zoete water langs membranen te voeren, ontstaat een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektriciteit.

Blue Energy is een duurzame technologie waarmee 24 uur per dag, CO2 vrij, energie kan worden opgewekt. Het is ontwikkeld door het watertechnologisch kennisinstituut Wetsus uit Leeuwarden in samenwerking met REDstack en FUJIFILM. Blue Energy is onderdeel van programma De Nieuwe Afsluitdijk.

Eerste najaarsmeting visvriendelijk sluisbeheer

Eind september is adviesbureau ATKB in opdracht van Rijkwaterstaat gestart met de najaarsproeven visvriendelijk sluisbeheer. Bij visvriendelijk sluisbeheer worden de spuisluizen eerder open gezet zodat de vis die aan de Waddenzeezijde ligt te wachten naar binnen kan. Ook worden de schutsluizen ’s avonds en ’s nachts ingezet om vis te schutten.

In 2014 wordt gemonitord hoeveel vis en welke soorten gebruik maken van deze kansen om het IJsselmeer op te trekken. Er is dit keer ook gevist met een atoomkuil, een net dat de hele spuikoker omvat, dit net zat zo vol met vis dat het niet gelicht kon worden!

Jouke Kampen van ATKB:

“De atoomkuil die in de spuikoker was geplaatst zat zo vol met vis dat deze door het grote gewicht helaas niet boven te krijgen was. In het net was voornamelijk jonge haring aanwezig, daarnaast ook wat spiering en bot. Omdat het net niet gelicht kon worden moest helaas besloten worden de eindknoop eraf te halen en de vangst te laten lopen. De totale inhoud moet zeker enkele honderden kilo’s zijn geweest, mogelijk meer dan een ton.”

Dit is een mooie oogst en laat zien dat visvriendelijk sluisbeheer ook in het najaar werkt. Om de Afsluitdijk open te zetten voor vis legt Rijkswaterstaat ook een vispassage in Den Oever, de bouw hiervan is op dit moment in volle gang (zie foto). Bij Kornwerderzand zijn de plannen voor aanleg van een Vismigratierivier door De Nieuwe Afsluitdijk inmiddels vergevorderd. De combinatie van deze drie projecten zorgt voor een goede verbinding voor vis tussen Waddenzee en IJsselmeer. Over deze projecten kunt u meer lezen op deze website.

Ruim 9,5 ton voor Waddenpoort Den Oever

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen in totaal € 958.678 beschikbaar stellen aan de gemeente Hollands Kroon voor het programma Waddenpoort Den Oever.

Het programma Waddenpoort Den Oever is onderdeel van De Nieuwe Afsluitdijk. Dit programma probeert de relatie tussen Den Oever en het Wad te versterken door het Wad vanaf de kust beter beleefbaar te maken, de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de passanten- en visserijhaven te vergroten en te zorgen voor voldoende overnachtingsgelegenheden aan en rond het Wad. Het gaat om projecten die als kans zijn opgepakt bij de dijkversterkingen (versterking havendijk Den Oever, Afsluitdijk en Stontelerdijk). En ze dragen allemaal bij aan de werkgelegenheid in de regio en hebben een positief effect op recreatie, toerisme en natuur. De projecten zijn afgestemd met het programma ‘De Kop Werkt!’ waarin gemeenten en provincie nauw samenwerken om de regio te versterken.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Dit programma zorgt voor een sterkere identiteit van Den Oever als onderdeel van de Waddenkust. Hierdoor groeit de aantrekkelijkheid van Den Oever als recreatieve en toeristische bestemming, wat moet leiden tot meer bezoekers en economische groei.”

Waddenpoort Den Oever

Het programma bestaat uit diverse projecten. Het gaat onder meer om uitbreiding van de capaciteit van de Waddenhaven als passentenhaven, nieuwe voorzieningen voor passagiers van cruiseschepen, vernieuwing van de kades van de Vissershaven, het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen van de camperplaatsen bij de havens, de aanleg van een strand met voorzieningen en een waddenbelevingspunt met een observatorium. Alle projecten dragen bij aan het versterken van de sociaaleconomische infrastructuur en recreatieve voorzieningen van Den Oever. Aanleiding hiervoor is de (economische) krimp in de regio en de noodzakelijke versterking van de Havendijk, de Stontelerdijk en de Afsluitdijk.