Month: augustus 2013

Ter inzage: Startdocument planuitwerking Afsluitdijk

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij van plan is een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project Afsluitdijk.
Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ligt van 26 augustus tot en met 23 september 2013 ter inzage op het gemeentekantoor de Groenlandsvaarder aan de voorstraat 35. 

Het Startdocument beschrijft de aanpak van de planuitwerking en de opzet en inhoud van het milieueffectrapport (MER).

Wilt u reageren?

Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk kunt u downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘Projecten/Actuele zienswijzenprocedures’.
U kunt helaas niet meer reageren.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Vragen over de procedure kunt u stellen aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 8016.

Dijksma steunt Vismigratierivier

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tijdens haar bezoek aan het waddengebied geïnformeerd over het project de vismigratierivier.

Dit natuurherstelproject moet zorgen voor een vispassage die door de Afsluitdijk heen gaat en zo een verbinding vormt voor trekvissen die vrij heen en weer willen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarnaast is de overgang van zout naar zoet geleidelijk door de grote lengte van de 6 kilometer lange rivier. Dit is beter voor trekvissen zoals de aal, die graag tussen de Waddenzee en het IJsselmeer willen zwemmen.

Uniek

Dijksma noemt de Vismigratierivier een uniek project dat niet alleen van belang is voor de natuur, maar ook voor het herstel van de visstand in het IJsselmeer. “Het project herstelt de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, waardoor het aantal vissoorten groeit en meer vogels naar het gebied worden getrokken. Dit draagt bij aan onze natuurambities en Europese natuurverplichtingen”,  aldus de staatssecretaris.

De Nieuwe Afsluitdijk

De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Het Blauwe Hart en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord. De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). De komende jaren kost de voorbereiding van de Vismigratierivier 1,5 miljoen euro. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor dit project in totaal 450.000 euro beschikbaar.  DNA staat garant voor de resterende financiering.

Omrop Fryslân was bij het bezoek van Staatssecretaris Dijksma aanwezig en maakte een reportage over het belang van de Vismigratierivier voor de natuur, maar ook voor de economie.