Hinder


Hier vindt u meer informatie over de mogelijke hinder die u kunt ondervinden op en rondom de Afsluitdijk. Daarnaast kunt u voor het laatste nieuws kijken op de site van A naar Beter.

Wegverkeer

Werkzaamheden draaibrug Lorentzsluizencomplex

Van 13 maart tot en met 13 april 2017 werkt Rijkswaterstaat bij het Lorentzsluizencomplex aan de draaibrug aan de zijde van de Waddenzee. De overgang van het brugdek op de weg is te smal, waardoor de brug kan vastlopen als deze bij warm weer uitzet. Door de overgang te verbreden, kan het complex ook in de toekomst veilig worden gebruikt en worden storingen zo veel mogelijk beperkt.

Tijdens de werkzaamheden wordt één rijbaan van de A7 afgezet. Al het verkeer wordt over de brug aan de zijde van het IJsselmeer geleid en er is in beide richtingen één rijkstrook beschikbaar. Met name in de spitsuren en bij brugopeningen kan sprake zijn van extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Er geldt een breedtebeperking van 3 meter. Ga goed voorbereid op reis: www.vanAnaarBeter.nl.

Voor langzaam wegverkeer geldt op het fietspad een breedtebeperking van 1,60 meter.

Groot onderhoud heftorens

Van 13 maart tot en met 28 september 2017 vindt groot onderhoud plaats van de heftorens en bedieningsgebouwen van zowel de Lorentz- als de Stevinsluizen. Van 13 maart tot 20 juli 2017 wordt gewerkt aan de Lorentzsluizen en van 3 april tot en met 28 september 2017 aan de Stevinsluizen. De betonschade wordt gerepareerd en de gebouwen worden voorzien van een nieuwe verflaag.

Het onderhoud vindt overdag plaats. Alle rijstroken van de A7 blijven beschikbaar, maar ter hoogte van de werkzaamheden wordt een snelheidsbeperking ingesteld en vindt een wegversmalling plaats. Bij het op- en afbouwen van de steigers wordt in verband met de veiligheid één rijstrook afgesloten. Dit gaat om enkele dagen per gebouw. Gedurende het op- en afbouwen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt.

 

Scheepvaart

Er is momenteel geen hinder voor scheepvaart